Zásahová jednotka

Skupina vyčkavající na pokyn dispečera PCO k okamžitému výjezdu na narušený nebo napadený objekt, využívá upravená zásahová vozidla. Tato mobilní složka ostrahy, která může vykrývat několik objektů najednou, z pravidla zasahuje pouze v situacích napadení objektu nebo když strážce nemůže danou situaci řešit sám a potřebuje pomoc. Jedná se o speciálně vyškolené zaměstnance, kteří jsou vyškoleni, jak k fyzickému zásahu tak k profesionální obsluze zásahových vozů viz. vizualizace.

Auto hlídka

Auto hlídka je vhodná pro méně ryzikové objekty, pro které by nepřetržitý dohled fyzickou ostrahou byl nákladný. Auto hlídka kontroluje střežený objekt výjezdy v pravidelném popřípadě náhodném předem dohodnutém intervalu. Dohled tak může probíhat pouze v rizikových časech nebo lokalitách, tým je mobilní a může obstarávat několik objektů najednou. K těmto záměrům nedeka security využívá vozidla viz vizualizace.

vozový park audi vozový park fordvozový park škoda
Objednat naše služby Prezentace firmy Používaná výstroj Vozový park Zvýhodněný ceník Osobní dotazník
  • Pátrání v souvislosti s vymáháním pohledávek
  • Odhalování kriminality
  • Vyhledávání a likvidace odposlechů
  • Získávání důkazů a informací
  • Skrytá ostraha majektů a osob
  • Fyzická ostraha objektů