Informace o bezpečnostní agentuře

V současné době naše bezpečnostní agentura nedeka security zajišťuje ostrahu průmyslových, soukromých objektů vnitřních prostor bank, hotelů, osob a majetku po celé ČR i SR. Filozofie naší bezpečnostní agentury spočívá v nabídce komplexnosti služeb poskytovaných klientovi v oblasti bezpečnosti osob a majetku, včetně detektivních služeb.

Dlouhodobá strategie počítá se zařazením detektivní činnosti, jako primárně nabízenou službu zákazníkovi.

Bezpečnostní agentura má za úkol na vysoké profesionální úrovni uspokojit požadavky klientů v poskytovaných službách, které po vzájemné domluvě přizpůsobuje specifickým podmínkám daného druhu služby.

Přísná výběrová kritéria při náborovém řízení a systém cyklického proškolování a výcviku pracovníků, zaručují vysokou úroveň bezpečnostní agentury nedeka security a jejich zaměstnanců.

Použivaná výstroj

Pracovníci bezpečnostní a detektivní agentury nedeka security zásadně vykonávají službu v uniformě, zřetelně označené názvem firmy, detektivové vykonávají službu v civilním oděvu, není-li požadováno jinak. Jsou vybaveni ochrannými pomůckami, podle potřeb vykonávané služby. viz. vizualizace

Průběh služby

O průběhu služby je veden protokol, ve kterém má klient možnost získat informace o skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu služby. Pokud objednatel požaduje denně aktuální informace, jsou tyto předávány určené osobě a to písemnou formou, neboť veškeré takto získané informace jsou bezpečnostní agenturou nedeka security považovány za důvěrné a jako s takovými je s nimi nakládáno.

Záruky

Ručení za škody způsobené zaviněním našich pracovníků, které vzniknou při plnění smluvních závazků je součástí smlouvy a je kryto pojišťovnou ve výši 10 000 000,–Kč.

Objednat naše služby Prezentace firmy Používaná výstroj Vozový park Zvýhodněný ceník Osobní dotazník
  • Pátrání v souvislosti s vymáháním pohledávek
  • Odhalování kriminality
  • Vyhledávání a likvidace odposlechů
  • Získávání důkazů a informací
  • Skrytá ostraha majektů a osob
  • Fyzická ostraha objektů